>>> Fremsiden/Dyr/Krypdyr/Reptiler (Reptilia)/Huggorm (Vipera berus)

Huggorm (Vipera berus)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Huggorm, Vipera berus, krypdyrart i familien huggormer. Nord-Europas eneste giftslange, med ett par gifttenner forrest i overkjeven. Vanlig lengde mellom 50 og 70 cm, sjelden opptil 90 cm lang. Veier 150–200 g. Hunnen noe større enn hannen. Oversiden varierer fra lys grålig til brunlig, brunsvart og nesten helt svart. Mørkt siksakbånd langs ryggen. På hodet noen mørke og lyse flekker og en mørk stripe bak øynene. Undersiden som regel mørk.

Levevis

Holder til både i fjell- og sletteland, helst på tørre, varme steder, hos oss oftest i solvendte lier og rasmarker, ofte på lyngheier og myrer. Lever i jordhuler, steinrøyser o.l. og kommer gjerne frem for å sole seg. Fjerner seg nødig langt fra sitt skjulested. Går helst på rov på varme dager. I kaldere strøk, som i Norge, ligger den i dvale om vinteren, som regel flere, opptil flere hundre, dyr sammen. De kommer ut av vinterkvarteret i april–mai og parer seg kort etter. I august–september får hunnen 5–12 unger, 14–20 cm lange. Moren bryr seg ikke om ungene, som med en gang kan drepe små dyr med gifttennene. Voksne dyr lever av forskjellige mindre virveldyr, mus, fugl, firfisler, padder m.m., som blir drept omtrent momentant av hugg av gifttennene.

Effekt av huggormbitt

Hos større pattedyr og mennesker fremkaller huggormbitt som regel bare et forbigående, om enn ofte alvorlig illebefinnende, i meget sjeldnere tilfeller, særlig hos små barn, døden. Giftmengden som sprøytes inn er som regel adskillig mindre ved bitt i forsvar enn ved avliving av byttedyr. Da gifttennene hos huggormen er forholdsvis små (3–4 mm), kan dyret ikke hugge gjennom skotøy, og selv en tykk strømpe er som regel tilstrekkelig beskyttelse mot bitt. Huggormbitt er sjelden livstruende, men pasienten bør snarest til legebehandling, og utsettes for minst mulig anstrengelse før han kommer til lege. Omsnøring og utsuging av såret er av tvilsom verdi.

Utbredelse

Huggormen er utbredt over det meste av Europa; i sør til Nord-Italia og Balkan og i øst til langt inn i Asia. I Norge lever huggormen nordover til Sømna i Nordland, men den er tidligere funnet i Rana. I fjellet går den til bjørkebeltet, men kan påtreffes også helt opp til snaufjellet. Bestanden varierer sterkt.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora