>>> Fremsiden/Dyr/Krypdyr/Reptiler (Reptilia)

Krypdyr/Reptiler (Reptilia)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Krypdyr eller reptiler er vekselvarme, skjellkledde landlevende virveldyr. Systematisk utgjør krypdyrene de av amniotene som ikke er fugler eller pattedyr. I klassisk systematikk regnes krypdyrene som en av fire klasser av landlevende virveldyr.

Wikipedia