>>> Fremsiden/Dyr/Fugler (Aves)/Svaner (Cygnini)

Svaner (Cygnini)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Svaner, Cygnus. og Coscoroba, fugleslekter i andefamilien. Slekten Cygnus omfatter seks arter, hvorav to hekker i Norge, sangsvane og knoppsvane. De er skinnende hvite, ungfuglene gråbrune til 1½–2 års alder. Dvergsvane eller polarsvane ligner sangsvane, men er litt mindre. To arter lever på den sørlige halvkule, svartsvane i Australia og svarthalssvane i Sør-Amerika. Coscorobasvanen i Sør-Amerika er plassert i en egen slekt.

Wikipedia
American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora