>>> Fremsiden/Dyr/Pattedyr (Mammalia)/Hare (Lepus europaeus)

Hare (Lepus europaeus)

Hurt no living thing:
ladybird, nor butterfly,
Nor moth with dusty wing,
Nor cricket chirping cheerily,
Nor grasshopper so light of leap.
Nor dancing gnat, or beetle flat,
Nor harmless worms that creep.

Chritina Rossetti

Sørhare, også kalt felthare, Lepus europaeus, haredyrart i harefamilien. Den er rødbrun av farge og skifter ikke til hvit vinterpels.

Sørharen er noe større enn vår vanlige hare, med en vekt på 2,5–7 kg. Kroppslengde 55–68 cm, hale 8–12,5 cm, øre 8,5–10,5 cm. Unger av sørhare har vanligvis en hvit flekk på langs i pannen; denne forekommer bare meget sjelden hos unger av vanlig hare. Sørhare forekommer særlig i kulturlandskap.

Sørharen ligner mye på kapphare, og disse to artene regnes ofte som underarter av samme art. Utbredt over store deler av Europa sør for barskogsbeltet og nord for Spania, samt deler av det vestre Asia. Den er i Norge bare påtruffet frittlevende i Østfold, men er for øvrig utsatt på flere steder i landet, vesentlig på øyer.

Tekst fra Store norske leksikon

American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora