>>> Fremsiden/Dyr/Snegler (Gastropoda)/Iberiaskogsnegle (Arion lusitanicus)

Iberiaskogsnegle (Arion lusitanicus)

Snail

Snail upon the wall
Have you got at all
Anything to tell
About your shell?

Only this, my child—
When the wind is wild,
Or when the sun is hot,
It's all I've got.

John Drinkwater

Iberiaskogsnegl, mordersnegl, Arion lusitanicus, snegleart i underordenen landsnegler, Stylommatophora, vanligvis rødbrun eller skittenrød, lengde 7–15 cm. Iberiaskogsnegl har ettårig livssyklus; eggene legges om sommeren og høsten og de voksne sneglene dør sent på høsten. Overvintringen skjer i jordhuler eller komposthauger. Den kan gjøre stor skade på dyrkede planter. Betegnelsen mordersnegl skyldes at de kan opptre kannibalistisk ved stor tetthet.

Iberiaskogsneglen ble for første gang funnet i Norge i 1988, og er nå utbredt langs kysten fra svenskegrensen og nordover til Nord-Trøndelag. Dens naturlige utbredelse er den iberiske halvøy og Sør-Frankrike. I siste halvdel av 1900-tallet har den spredt seg nordover i Europa med menneskelig hjelp, først og fremst med jord og planter.

Tekst fra snl.no

American Meadows - Annual Seed Packets! Low Prices, Fast Shipping!PandaHallTeleflora