Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==5

Campanula thyrsoides

Plantenavn:

  • Scientific/Vitenskapelig Campanula thyrsoides
  • English/Engelsk Yellow Bellflower

Navnets betydning:

Campanula = liten klokke

thyrsoides = kjepplignende

Beskrivelse:

Campanula thyrsoides har blekgule blomster, og trives best i veldrenert jord og sol/halvskygge. Kan være kortlivet.

Lysgroende? Trenger ikke kuldestratifisering.